درباره «تفاهم» هسته ای اخیر!

جمهوری اسلامی و دولت های معروف به ۵+۱ در مذاکرات خود در رابطه با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی به «تفاهم» رسيده و اين تفاهم به صورت بيانيه مشترکی در روز پنجشنبه (۱۳ فروردين ماه) در لوزان سوئيس به طور رسمی اعلام شد. اين مذاکرات در واقع ادامه مذاکراتی است که سال هاست بين طرفين ادامه داشته و در نوامبر ۲۰۱۳ هم به توافق نامه ای که آن را «برنامه اقدام مشترک» می ناميدند منجر شده بود. البته قرار است توافق اصلی که چهارچوب آن اکنون اعلام می شود در آخر ماه ژوئن (۱۱ تير ۱۳۹۴) قطعيت يافته و به امضای همه طرف های مذاکره برسد.

اهميت تفاهم اعلام شده قبل از رسیدن به توافق قطعی صرفا در اين است که این تفاهم رسما از یک طرف چهارچوب آنچه بر سر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی خواهد آمد را روشن می سازد و از طرف دیگر بیان گر آن است که سردمداران جمهوری اسلامی با امضای تفاهم مذکور به چه خفت و خواری ای در مقابل چشم جهانيان تن داده اند.

درباره "تفاهم" هسته ای اخیر! به خواندن ادامه دهید

گزارش کوتاهی از تجمع و راهپیمایی روز جهانی زن در استاوانگر _ نروژ

هشتم مارس روز جهانی زن بر زنان و مردان مبارز در سراسر دنیا شاد باد.

در گرامیداشت روز جهانی زن، امروز یکشنبه ۸ مارس ۲۰۱۵، همزمان با بسیاری دیگر از کشورها در سراسر جهان، مراسم بزرگداشتی در مرکز شهر استاوانگر واقع در جنوب غربی نروژ برگزار شد. در این مراسم هم مانند سال های پیشین عده زیادی از زنان و مردان آگاه و مبارز این شهر برای گرامیداشت این روز در پارک مرکزی شهر جمع شدند.

در این مراسم نمایندگانی از احزاب سیاسی مختلف نروژ به سخنرانی و ارائه نظرات شان پرداختند. سخنرانان ضمن گرامیداشت این روز بزرگ مطالبات خود را نیز به اطلاع همگان می رساندند.

گزارش کوتاهی از تجمع و راهپیمایی روز جهانی زن در استاوانگر نروژ به خواندن ادامه دهید

سیاهکل از نگاه نسل جوان

متن صحبت های صمد بهادری طولابی در مراسم بزرگداشت دو روز تاریخی، یعنی ۴۴مین سالگرد رستاخیز سیاهکل (۱۹بهمن۱۳۴۹)  و ۳۶مین سالروز قیام پرشکوه بهمن ۱۳۵۷ در استکهلم ـ سوئد

با درود به حضار محترم.

ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رزمندگان سياهکل که درمقطعی از تاريخ کشورمان در تاريکی چون ستاره درخشيدند و راه رهايی را روشنی بخشيدند، چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالروز قیام پرشکوه بهمن را گرامی می دارم.

به عنوان کسی که پدرش را جمهوری اسلامی در ۱۴ بهمن سال ۱۳۶۰، اعدام نموده و در زمان تيرباران پدرش کودکی بيش نبوده قرار است با شما در مورد رستاخيز سياهکل صحبت کنم. با توجه به آنچه که گفتم روشن است که قصد دارم در مورد رويدادی سخن گويم که سال ها بعد از وقوع اش، با آن آشنا شده ام. از آنجا که پدرم رفيق «محمد حسن بهادری طولابی» يک فدايی بود. من هم به عنوان تنها بازمانده او، از وقتی که خودم را شناختم طبيعتا به پرس و جو پرداختم تا پدرم و دلايل اعدام او و در نتيجه سازمان چريک های فدايی خلق را بشناسم. از طريق همين پرس و جوها بود که خيلی زود با اين رويداد بزرگ تاريخی آشنا شده و کنجکاو شدم که درباره اش مطالعه و تحقيق کنم.

بزرگداشت ۴۴مین سالگرد رستاخیز سیاهکل و ۳۶مین سالروز قیام پرشکوه بهمن، استکهلم ـ سوئد

به خواندن ادامه دهید

گزارشی از مراسم بزرگداشت «سياهکل» و «قيام بهمن» در استکهلم

بعد از ظهر روز یکشنبه ٨ فوریه ٢٠١۵، مراسم باشکوهی در بزرگداشت سالگرد دو روز بزرگ تاریخی یعنی رستاخيز سياهکل و قيام بهمن در شهر استکهلم برگزار شد.

مراسم با دکلمه ای کوتاه از سوی رفيق مجری و خوش آمدگویی وی به حضار آغاز گشت و به دنبال اعلام برنامه ها یک ویدئو کليپ زیبا با نام «رزم زنان چریک های فدایی خلق» پخش شد که در آن تصاویری از زنان کمونيست جان باخته در صفوف چریک های فدایی خلق ایران در جریان پيکار بر عليه دو رژیم ضد خلقی شاه و جمهوری اسلامی به نمایش گذارده شد.

به دنبال این ویدئو کليپ، نوبت به سخنرانی رفيق چنگيز قبادی فر تحت عنوان «آموزه های سياهکل در شرایط کنونی» رسيد که در جریان آن سخنران ضمن تاکيد بر اهميت تاریخی سياهکل در تاریخ معاصر ایران و تاثيرات غير قابل انکار آن بر مبارزات انقلابی نسل های بعد از خود، به گوشه ای از تحریفات رایج عليه بنيادهای نظری رستاخيز سياهکل در مورد شکل اصلی مبارزه پرداخت. وی هم چنين با رجوع به منابع تئوریک راهنمای رزمندگان سياهکل تاکيد کرد که یکی از مسایل اصلی هر انقلاب ضرورت مشخص کردن شکل اصلی مبارزه در ميان اشکال پر تنوع مبارزه توسط پيشروان انقلابی عليه دشمن است. سخنران سپس با اتکا به واقعيت شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران تاکيد کرد که در شرایط مشخص کشور ما، مبارزه مسلحانه شکل اصلی مبارزه می باشد و بقيه اشکال متنوع مبارزه هنگامی که در کنار این شکل اصلی جای گيرند، تمامی ظرفيت های مبارزاتی خود را آشکار می سازند و باعث پيشرفت جنبش توده ها در جهت رسيدن به هدف اصلی می شوند.

گزارشی از مراسم بزرگداشت "سياهکل" و "قيام بهمن" در استکهلم به خواندن ادامه دهید

POLITISK STREIK I STAVANGER

FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN!
Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil bety økt usikkerhet og et mindre inkluderende arbeidsliv.
LO, Unio og YS representerer 1,5 millioner arbeidstakere. Vi sier nei til regjeringens forslag om:

❊Økt bruk av midlertidige ansettelser
❊Lengre arbeidsdager
❊Mer pålagt overtid
❊Søndag som arbeidsdag for flere

POLITISK STREIK I STAVANGER به خواندن ادامه دهید

اعتصاب اتحادیه های کارگری علیه پیشنهاد قوانین محیط کار در نروژـ استاوانگر

امروز ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵ و در روزی که باران شدیدی در شهر استاوانگرـ نروژ، باریدن گرفته بود، اتحادیه های کارگری علیه پیشنهادات دولت در مورد تغییر قوانین محیط کار دست به یک «اعتصاب سیاسی» (Politisk Streik) زدند.
قابل ذکر است که این اعتصاب در چندین شهر بزرگ نروژ و هم چنین پایتخت آن شهر اسلو هم، با استقبال بسیار خوبی برپا شده بود.

در این اعتصاب که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به طول انجامید، اتوبوس رانی، قطارهای شهری و بین شهری* و همین طور هواپیمایی ها خدمات رسانی خود را متوقف کرده و از حرکت باز ایستادند.

اعتصاب اتحادیه های کارگری علیه پیشنهاد قوانین محیط کار در نروژـ استاوانگر به خواندن ادامه دهید

گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پرشکوه بهمن

۱۹ بهمن سر آغاز جنبش مسلحانه در ایران گرامی باد!
در چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پر شکوه بهمن چریک های فدایی خلق ایران برگزار می کنند:
گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین سالگرد قیام پرشکوه بهمن

به خواندن ادامه دهید